Rotary

hakkında

ülke
Rotary Kulübü
+
Rotaryen

Genel Bakış

Rotary, Dünya’da iyi niyet ve barışın korunmasına inanan ve bu alanda hizmet veren iş ve meslek sahibi Rotaryenlerin dünya ölçüsünde birleştiği bir kuruluştur. Rotary'nin amacı, bütün onurlu girişimlerin temeli sayılan hizmet etme idealini teşvik etmek, geliştirmek ve özellikle;
- Tanışıklığın geliştirilmesinin bir hizmet fırsatı sayılmasını,
- İş ve meslekte erdemli olmanın bir değer olarak tanınması ve her Rotary üyesinin kendi meslek ve işini, topluma bir hizmet fırsatı sayarak yüceltmesini,
- Her Rotaryenin hizmet idealini kişisel işine olduğu kadar toplum hayatına da uygulamasını,
- Hizmet idealinde birleşmiş olan çeşitli iş ve meslek sahibi insanlar arasında dünya çapında dostluk ilişkileri kurmak suretiyle, uluslararası karşılıklı anlayışı, iyi niyeti ve barış idealini geliştirmektir. Rotary hizmet idealinin gerek bireysel gerekse toplu olarak pratikte uygulanmasını teşvik etme amacıyla bir araya gelen iş ve meslek sahibi insanların oluşturduğu dünya çapında bir dostluk örgütüdür. Her Rotary Kulübü, toplumsal yaşamın yaygın olarak temsilini sağlamak ve Rotary'nin amacına hizmet etmek için, her meslekten seçer. Kalıcı dostlukların ilk adımı olarak, tanışıklığın geliştirilebilmesi amacıyla, olağan kulüp toplantılarına belli asgari sayıda katılma, üyeliğin devamı için şart koşulmuştur. Rotary Kulüpleri, Rotaryenlere kendi özel ya da iş ve mesleki yaşamlarında yüksek ahlaki standart örnekleri verme fırsatı sağlar. Her Rotaryenin dini ve siyasi görüşü, yalnızca kendisini ilgilendirir. Rotary, hizmet yolunda çalışmalarını yürütürken genç neslin eğitimi ve gelişimi için de yoğun çaba göstermekte olup, kendi sponsorluğu altında Interact ve Rotaract Gençlik Kulüplerini kurmuştur.

Rotary Vizyonu

DEĞİŞİM PROGRAMLARI

Rotary’nin hayat boyu süren dostluklar kurdurtan ve uluslararası anlayışı geliştiren çok popüler programlarından biridir. Bu program ilk olarak Fransanın Nice Rotary Kulübü tarafından 1927 yılında başlatıldı.

  

burs

Rotary Vakfı ve kulüpleri, geleceğin liderleri ve gençlerine, lisans ve yüksek lisans eğitimi için burslar vererek yatırım yapar. Her yıl ortalama 7.5 milyon dolar burs, Rotary tarafından verilmektedir. Rotary kulüpleri ortaokul, lisans veya yüksek lisans eğitimi için burs vermektedir. 

FON

Rotary contributes its skills, expertise, and resources to help solve some of the world’s most difficult problems.

Dönem Temamız